Organizacja jednostki

[1] Zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie    
[2] Regulamin organizacyjny PIW Pszczyna    
[3] Schemat organizacyjny PIW Pszczyna  


 

PRACOWNICY POWIATOWEGO INPEKTORATU WETERYNARII - LISTA STANOWISK

1.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie
lek.wet. Adam Paszek

2.) Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie
lek.wet. Marek Demko

3.) Inspektor Weterynaryjny ds. higieny żywności 
lek.wet. Grażyna Księżopolska

4.) Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
lek.wet. Krzysztof Bubik

5.) Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
lek.wet. Edyta Woszczycka-Świerkot

6.) Inspektor ds. pasz i utylizacji
Dagmara Stempień

7.) Inspektor ds. kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz IRZ
Magdalena Wojciech

8.) Referent ds. administracyjnych
Agnieszka Luranc

9.) Główny Księgowy
Joanna Kolny

10.) Księgowy
Joanna Chromik

11.) Starszy kontroler techniczny w dziale księgowości
Czesława Dajka

12.) Pracownik gospodarczy
Grzegorz Kolny

13.) Informatyk
Grzegorz Osoba